5.17 UFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri

En Yakın Eğitim Tarihi
17 Eylül Online

1 Gün
Katılım Ücreti:        10.000 ₺ + KDV

Sigorta sektörü: Aktüerya, Finans, Muhasebe, Risk Yönetimi, IT, İç Denetim ve İç Kontrol Yöneticileri

Sigorta Sözleşmeleri standardının nihai hali, Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (UMSK) tarafından 18 Mayıs 2017 tarihinde yayımlandı.  Uluslararası ve Türkiye Finansal Raporlama Standartları (TFRS ve UFRS) çerçevesinde 1 Ocak 2023 ’den itibaren uygulanması zorunlu hale geldi. 17 numaralı standart ile birlikte sigortacılık uygulamalarının bir bütün halinde değişmesi bekleniyor.

Yeni standart, sektörün şeffaflığını ve finansalların karşılaştırılabilirliğini artırma amacı taşımakta ve projenin en önemli parçası olarak karın ne zaman muhasebeleştirileceği ve nasıl ölçüleceğine ilişkin kuralları yeniden oluşturmaktadır. Eğitimimiz; yerel ve uluslararası en iyi uygulamalar kapsamında oluşturulması önerilen sigorta muhasebe ve raporlama ilkelerini, aktüeryal modellemelerdeki farklı bakış açılarını, olası bilişim sistemleri güncellemelerini ve yönetim mekanizmalarının genel yapısının değerlendirilmesini kapsamaktadır.

Eğitimimizin amacı; 1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girecek olan UFRS 17 standardı hakkında bilgileri aktarmak, yeni modelin uygulanmasındaki temel noktalara değinerek, muhasebe politikaları gereksinimleri, süreç değişiklikleri, yeni performans göstergeleri, karın ne zaman muhasebeleştirileceği ve nasıl ölçüleceğine ilişkin kurallar hakkında bilgi vermektir.

Eğitim Programı

Genel Bilgilendirme Eğitimi 

 • UFRS 17 - Sigorta Sözleşmeleri
 • Genel Ölçüm Yöntemi (GÖY)
 • Nakit Akışları ve İskonto
 • Risk Düzeltmesi
 • Sözleşme Hizmet Marjı / Kazanılmış Kar (CSM)
 • Sonraki Dönem Muhasebeleştirme
 • Genel Ölçüm Yöntemi – Farklı Yaklaşımlar
 • Dipnotların Sunumu
 • Geçiş

Atölye Çalışması

 • Sözleşmelerin Gruplandırması 
 • Nakit Akışları ve İskonto
 • Ölçüm Yöntemleri (GÖY ve Diğer Yaklaşımlar)
 • Sözleşme Hizmet Marjı Hesaplaması