5.15 UFRS 15 - Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0,5 Gün
Katılım Ücreti:        3.600 ₺ + KDV

Mali İşler, Bütçe ve Raporlama departmanlarının çalışanları

UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı 31.12.2017 tarihinden sonra başlayan hesap dönemlerinde uygulanmak üzere 9 Eylül 2016 Tarihli ve 29826 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.

Bu standart ile, mevcut «UMS 18 Hasılat» ve «UMS 11 İnşaat Sözleşmeleri» standartları ve hasılatın muhasebeleştirilmesi ile ilgili mevcut diğer yorumlar yerine daha kapsamlı ve karşılaştırılabilir nitelikte tek bir yapı öngörülmüş; tüm sektörler ve işlemler için tek bir standart oluşturulmuştur.

Yeni Hasılat Standardı, pek çok şirket için en önemli performans ölçütü olan hasılatın muhasebeleştirilmesinde beş aşamalı yeni bir model getirmekte ve bu değişikliklerin şirketlerin sistemleri ve süreçleri üzerinde yaygın bir etkisi olabilmektedir. Dolayısıyla yeni Standardın uygulanmasına geçilmeden önce içeriğinin anlaşılması, etkilerinin değerlendirilmesi Standardın doğru bir şekilde uygulanması açısından önemlidir.

Eğitimimizin amacı; 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla başlayan yıllık hesap dönemleri için yürürlüğe girecek olan UFRS 15 Müşteri Sözleşmelerinden Hasılat Standardı hakkında temel bilgileri aktarmak, standartta yer alan yeni beş aşamalı modelin uygulanmasındaki temel noktalara değinerek , hasılatın muhasebeleştirme ve ölçümü ile ilgili gereklilikleri açıklamaktadır

Eğitim Programı

Yeni Hasılat Standardına Genel Bakış

5 Adım Modelinin Uygulanmasındaki Temel Noktalar

Yeni Hasılat Standardının muhasebeleştirme konuları ve edim yükümlülüğü kavramı

Hasılatın muhasebeleştirme koşulları

Hasılatın ölçümü

Açıklanması Gereken Bilgiler