9.01 KVKK Uyumu İçin Siber Güvenlik

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
0,5 Gün
Katılım Ücreti:        400 ₺ + KDV

Güvenlik uzmanları, ağ yöneticileri ve KVKK uyumluluğuyla ilgilenen herkes

Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından yayınlanan veri güvenliği rehberi kapsamında, kurumların yükümlülükleri ve siber güvenlik alanında KVKK kapsamında alacakları önlemleri açıklayan bir eğitimdir.Veri kayıt sistemlerinde kişisel veri güvenliğine ilişkin çeşitli riskler ortaya çıkabilmektedir. Bu risklerin önüne geçilebilmesi için gerekli zaman, kaynak ve uzmanlığın sağlanarak uygun teknik ve idari tedbirlerin alınması gerekmektedir. Eğitimde kurumların teknik ve idari olarak nasıl organize olması gerektiklerinin üzerinde durulacaktır.

Eğitimimizin amacı, KVKK kapsamın kurumların siber güvenlik yaklaşımlarını belirleyebilecekleri, KVKK ile birlikte siber güvenlik olarak alabilecekleri önlemleri ile ilgili gerekli bakış açısını ve bilgi birikimini sunmaktadır. Ayrıca eğitimin diğer hedeflerinden birisi de kurumların mevcut siber saldırılarla ilgili farkındalıklarının oluşturulması, saldırganların motivasyonları ve kullandıkları yöntemlerin katılımcılara aktarılmasıdır

Eğitim Programı

• Mevcut Risk ve Tehditlerin Belirlenmesi

• Çalışanların Eğitilmesi ve Farkındalık Çalışmaları

• Veri Güvenliği Politika ve Prosedürlerinin Belirlenmesi

• Kişisel Verilerin Azaltılması

• Veri İşleyenlerin Yönetimi

• Siber Güvenliğin Sağlanması

• Veri Güvenliğinin Takibi

• Veri Ortamlarının Güvenliğinin Sağlanması

• Teknoloji Sistemlerinin Tedariği, Geliştirilmesi ve Bakımı

• Alınması Gereken Teknik Tedbirler