8.04 ITIL Temelleri Eğitimi ve BT Servis Yönetimi Uygulamaları

En Yakın Eğitim Tarihi
Eğitim tarihi henüz belirlenmemiştir.
Ön başvuruda bulunarak ilgili eğitim planlandığında veya takvime alındığında sizinle iletişime geçmemizi sağlayabilirsiniz.
2 Gün
Katılım Ücreti:        10.300 ₺ + KDV

Bilgi Teknolojileri personeli ve danışmanları, IT süreçlerini ve pratiklerini yerine getirmek, işletmek ve yönetmekle görevli çalışanlar

ITIL Temelleri Eğitimi, BT servislerinin yaşam döngüsü, yönetimi ve bu servislerin destek süreçleri, işlevleri ve rolleri hakkında genel bir bilgi sağlar. Kurs, entegre bir BT servis yönetimi çerçevesinin organizasyonunuzda nasıl benimsenip uyarlanabileceğini anlamanızı sağlar ve BT organizasyonunda servis sağlayıcı kültürünü geliştirmeye odaklanır.

Eğitimimiz kapsamında,

 • ITIL İlkeleri ve Pratikleri
 • Servis Yönetimi Süreçleri
 • Teknoloji, Uyarlama ve Hayata Geçirme

konuları ele alınacaktır.

Eğitimimiz, ITIL’ in en iyi uygulama pratiklerine göre geçerlilik kazanmış BT servis yönetimi süreçleri ve işlevlerini, bunların içerisindeki kavramları, tanımları, faydaları, hedefleri ve ilişkileri ayrıntılı ve modüler bir yapıda anlatarak katılımcıların ve bağlı bulunduğu organizasyonların bilgi ve olgunluk seviyesini arttırmayı hedeflemektedir.

Eğitim Programı

Bir Pratik Olarak Servis Yönetimi

 • Servis Yönetiminin Konseptleri, Bilgi Alanları ve Süreçleri

ITIL Yaşam Döngüsü

 • Servis Stratejisi
 • Servis Tasarımı
 • Servis Geçişi
 • Servis Operasyonu
 • Sürekli Servis Geliştirme

Anahtar Prensipler ve Modeller

 • Servislerle Değer Yaratma
 • Servis Yönetimi için 4P'nin Önemi
 • Servis Tasarımının Beş Ana Boyutu
 • Sürekli Servis Geliştirme Yaklaşımı

Süreçler ve Fonksiyonları

 • ITIL Modelinde Süreç Altyapısı, Finansal Yönetim, Kapasite Yönetimi,Gereksinim Yönetimi
 • Servis Portföy Yönetimi, Katalog Yönetimi, Servis Seviyesi Yönetimi, Tedarikçi Yönetimi
 • Erişilebilirlik Yönetimi, Bilgi Güvenliği Yönetimi
 • Değişiklik Yönetimi, Geçiş Planlama & Destek, Servis Doğrulama & Test, Yaygınlaştırma & Sürüm Yönetimi
 • Servis Varlık ve Konfigürasyon Yönetimi
 • Bilgi Yönetimi
 • Vaka Yönetimi, Problem Yönetimi, Olay Yönetimi, Talep Yönetimi, Erişim Yönetimi
 • BT Servis Sürekliliği Yönetimi, Ölçme ve Raporlama

BT İçi Roller

Teknoloji ve Mimari